ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಇಂದು
ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 71229 ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಇಂದು

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಆನ್ಲೈನ್

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ

ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗಳು

ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಲಾಭ

ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಗಳು

ಕಂಪನಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳು. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ?

Apple Inc. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ

ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆApple Inc. ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ. Apple Inc. ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರಿಂದ 1980.
ವಿಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ವಿಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

Apple Inc. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ, ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ

Apple Inc. ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ವಾರಕ್ಕೆ +1.12% ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, Apple Inc. ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ +13.13% ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ AAPL ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ +51.14% ಆಗಿತ್ತು. ವರ್ಷ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ Apple Inc. ಷೇರುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ +78.13% ಮತ್ತು +153.74% ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ತೋರಿಸು:
ಗೆ

Apple Inc. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ

 
ದಿನಾಂಕ ದರ
2020 ಗೆ 224.37 ಗೆ 364.11 USD
2019 ಗೆ 142.19 ಗೆ 293.65 USD
2018 ಗೆ 146.83 ಗೆ 232.07 USD
2017 ಗೆ 116.02 ಗೆ 179.1 USD
2016 ಗೆ 90.34 ಗೆ 121.94 USD
2015 ಗೆ 96.3 ಗೆ 133 USD
2014 ಗೆ 81.71 ಗೆ 647.35 USD
2013 ಗೆ 81.44 ಗೆ 570.09 USD
2012 ಗೆ 100.27 ಗೆ 702.1 USD
2011 ಗೆ 315.32 ಗೆ 422.24 USD
2010 ಗೆ 192.05 ಗೆ 325.47 USD
2009 ಗೆ 78.2 ಗೆ 211.64 USD
2008 ಗೆ 80.49 ಗೆ 194.93 USD
2007 ಗೆ 83.27 ಗೆ 199.83 USD
2006 ಗೆ 50.67 ಗೆ 91.81 USD
2005 ಗೆ 34.13 ಗೆ 90.13 USD
2004 ಗೆ 21.28 ಗೆ 68.44 USD
2003 ಗೆ 13.12 ಗೆ 24.82 USD
2002 ಗೆ 13.6 ಗೆ 26.11 USD
2001 ಗೆ 14.88 ಗೆ 26.59 USD
2000 ಗೆ 14 ಗೆ 144.19 USD
1999 ಗೆ 32.19 ಗೆ 117.81 USD
1998 ಗೆ 15.88 ಗೆ 43 USD
1997 ಗೆ 12.94 ಗೆ 29.19 USD
1996 ಗೆ 16.87 ಗೆ 35 USD
1995 ಗೆ 31.87 ಗೆ 49.38 USD
1994 ಗೆ 25.12 ಗೆ 43.25 USD
1993 ಗೆ 22.62 ಗೆ 65 USD
1992 ಗೆ 43.25 ಗೆ 69.87 USD
1991 ಗೆ 41.13 ಗೆ 72.75 USD
1990 ಗೆ 25 ಗೆ 47.38 USD
1989 ಗೆ 1.16 ಗೆ 1.77 USD
1988 ಗೆ 1.29 ಗೆ 1.69 USD
1987 ಗೆ 0.94 ಗೆ 2.12 USD
1986 ಗೆ 0.41 ಗೆ 0.99 USD
1985 ಗೆ 0.26 ಗೆ 0.54 USD
1984 ಗೆ 0.39 ಗೆ 0.59 USD
1983 ಗೆ 0.32 ಗೆ 1.12 USD
1982 ಗೆ 0.2 ಗೆ 0.68 USD
1981 ಗೆ 0.25 ಗೆ 0.59 USD
1980 ಗೆ 0.45 ಗೆ 0.64 USD

ಷೇರುಗಳ ವೆಚ್ಚ Apple Inc.

ಹಣಕಾಸು Apple Inc.