ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಇಂದು
ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 71229 ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಇಂದು

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಆನ್ಲೈನ್

ಸ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇತಿಹಾಸ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ

ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗಳು

ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಲಾಭ

ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಗಳು

ಕಂಪನಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳು. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿ?

Amazon.com, Inc. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ

ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆAmazon.com, Inc. ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ. Amazon.com, Inc. ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರಿಂದ 1997.
ವಿಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ವಿಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

Amazon.com, Inc. ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ, ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ

Amazon.com, Inc. ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ವಾರಕ್ಕೆ +5.76% ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, Amazon.com, Inc. ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ +16.97% ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ AMZN ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ +51.51% ಆಗಿತ್ತು. ವರ್ಷ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ Amazon.com, Inc. ಷೇರುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ +49.06% ಮತ್ತು +203.07% ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ತೋರಿಸು:
ಗೆ

Amazon.com, Inc. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ

 
ದಿನಾಂಕ ದರ
2020 ಗೆ 1 676.610 ಗೆ 2 890.300 USD
2019 ಗೆ 1 500.280 ಗೆ 2 020.990 USD
2018 ಗೆ 1 189.010 ಗೆ 2 039.510 USD
2017 ಗೆ 753.67 ಗೆ 1 304.860 USD
2016 ಗೆ 482.07 ಗೆ 844.36 USD
2015 ಗೆ 286.95 ಗೆ 693.97 USD
2014 ಗೆ 287.06 ಗೆ 407.05 USD
2013 ಗೆ 248.23 ಗೆ 404.39 USD
2012 ಗೆ 175.93 ಗೆ 261.68 USD
2011 ಗೆ 160.97 ಗೆ 246.71 USD
2010 ಗೆ 108.61 ಗೆ 187.42 USD
2009 ಗೆ 48.44 ಗೆ 142.25 USD
2008 ಗೆ 35.03 ಗೆ 96.25 USD
2007 ಗೆ 36.43 ಗೆ 100.82 USD
2006 ಗೆ 26.07 ಗೆ 47.87 USD
2005 ಗೆ 31.72 ಗೆ 49.5 USD
2004 ಗೆ 33.83 ಗೆ 57.18 USD
2003 ಗೆ 19.57 ಗೆ 59.91 USD
2002 ಗೆ 9.13 ಗೆ 24.25 USD
2001 ಗೆ 5.97 ಗೆ 21.88 USD
2000 ಗೆ 14.94 ಗೆ 89.38 USD
1999 ಗೆ 45.47 ಗೆ 354.9 USD
1998 ಗೆ 4.93 ಗೆ 351.9 USD
1997 ಗೆ 1.49 ಗೆ 64.75 USD

ಷೇರುಗಳ ವೆಚ್ಚ Amazon.com, Inc.

ಹಣಕಾಸು Amazon.com, Inc.